Vi har byggt om
Stockholm i över 30 år

Kontaktuppgifter

STYRELSE & FÖRETAGSLEDNING

Christer

Christer Eriksson

Affärschef

070-811 30 50 christer@erikssonbygg.se

PROJEKT

Daniel

Daniel Backelund

Projektledare

070-811 30 58 daniel@erikssonbygg.se
Johan

Johan Hagström

Projektledare

070-811 30 57 johan@erikssonbygg.se
Gustav

Gustav Ståhlberg

Arbetsledare

073-566 34 43 gustav@erikssonbygg.se
Erik

Erik Gustafsson

Arbetsledare

070-754 59 82 erik@erikssonbygg.se

SNICKARE

Niklas Ekberg

Snickare

070 939 38 31

Patrik Bernhardsson

Snickare

073 724 68 81

Laszlo Galambos

Snickare

070 811 30 52

Mats Westrin

Snickare

070 811 30 51

Andreas Löjdmark

Snickare

076 175 28 61

Namn

E-post

Telefonnummer

Meddelande